Privacy policy

Privacy Statement

Someday is een nieuwe onderneming en richt zich op het verstrekken van hypothecair krediet.

Someday verwerkt op deze website beperkt persoonsgegevens.

Someday vindt het belangrijk dat met deze persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. In dit Privacy statement wordt uitgelegd om welke persoonsgegevens het gaat en waarom deze worden verwerkt. Daarnaast wordt informatie verschaft over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens

Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam en uw emailadres. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon, zoals een BV of NV. Gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn weer wel persoonsgegevens.

Verwerken

Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, valt onder het verwerken ervan. Denk hierbij aan het verzamelen, opslaan, inzien, aanpassen, verstrekken doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

In welke gevallen verwerkt Someday uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij u op uw verzoek nieuwsbrieven sturen. Het gaat daarbij om uw e-mailadres.

Toestemming

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken.  Indien u zich dus eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@someday.com. U wordt dan per direct verwijderd van onze mailinglijst.

Delen wij persoonsgegevens met anderen?

Someday deelt uw persoonsgegevens niet met anderen.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en privacy te garanderen. Dit geldt voor zowel de gegevensopslag en mailomgeving.

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies.

Type gebruikte cookies

Analytics & Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u bezocht hebt en eventuele foutmeldingen. Analytics & performance cookies verzamelen geen informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren, en helpen ons te bepalen welke pagina’s veel worden gebruikt.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Someday

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Someday via de website of vanwege onze dienstverlening heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten tot privacy@someday.com  

Wijzigingen Privacy Statement

Alles in het leven is veranderlijk. Zo ook ons privacy statement. U kunt zien aan de datum hieronder of dit ook de versie is die u eerder heeft gelezen.

Versie: Februari 2023

Product
De zilvermax hypotheek
Volg ons
Someday Nederland B.V. is bij de AFM geregistreerd met licentienummer 12048410
Privacy
© 2024 Someday